ESP
Corpul expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

www.ceccar.ro

ADRESA:
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Adresa:
B-dul Mircea Voda, nr. 35, bl.M27, sc. 1, etj.1, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal 74214
Telefon: +40 (0)21 327 63 80; +40 (0)21 327 63 81;  +40 (0)21 327 63 82
Fax: +40 (0)21 326 71 73
E-mail: ceccar@ceccaro.ro

 Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti

www.ccir.ro

Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti este o organizatie neguvernamentala, de utilitate publica, cu caracter autonom, avand drept scop promovarea comertului si industriei romanesti, pe plan intern si extern, si sprijinirea intereselor comerciantilor romani in raporturile cu autoritatile din tara si cu organismele specializate din strainatate.

Adresa: Str. OCTAVIAN GOGA, Nr. 2, SECTOR 3, BUCURESTI
Telefon centrala: 01-322.95.35, 322.95.36, 322.95.37, 322.95.38, 322.95.39
Telefon cabinet presedinte: 01-322.95.00, 322.95.01
Fax: 01-322.95.02, 322.95.49
Telex: 11374 CAMRO
E-mail: ccir@ccir.roAgentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

www.mimmc.ro

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ( ANIMMC ) a fost infiintata prin Hotararea de Guvern nr 753 / 3 iulie 2003, preluand intreaga structura organizatorica, atributiile si functiile Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie.

ANIMMC are ca scop realizarea Programului de guvernare in domeniul dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a celui cooperatist si in domeniul comertului interior.

Adresa: strada Poterasi, nr.11, sector 4, Bucuresti
Telefon centrala: 336.21.80, 335.28.80 interior 110, 0745/101.827,
Telefon cabinet Presedinte Eugen Ovidiu Chirovici: 335.26.20 335.26.32
Fax: 335.34.13
E-mail: mariana.spranceana@mimmc.roRegia Autonoma - "Monitorul Oficial"

www.monitoruloficial.ro

Art.1-Monitorul Oficial al României este publicatia oficiala a statului român, în care se publica actele prevazute de Constitutie, de prezenta lege si alte acte normative.
Art.2-Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputatilor.
Art.3-Editarea Monitorul Oficial al României constituie un serviciu
public asigurat de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial" care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor.
(extras din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 423/1998)Ministerul Finantelor Publice


www.mfinante.roDirectia Generala a Vamilor


 www.customs.ro

Directia Generala a Vamilor - Sediul Central
Adresa : Str. Matei Millo nr.13, sector 1, Bucuresti
Telefon : 00 40 21 315.58.58; 00 40 21 315.58.59; 0723.565.101; 0723.565.102; 0723.565.103;
Fax : 00 40 21 313.82.51Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci-OSIM


www.osim.roMinisterului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, având rol de sinteza pentru asigurarea si coordonarea aplicarii strategiei si politicilor Guvernului în domeniile:
1.
1. muncii;
2. solidaritatii sociale;
3. protectiei sociale;
4. familiei.
Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1 Bucuresti
program de functionare: 8,30 - 16,30
E-mail: presa@mmssf.ro
Centrala MMSSF: 021.313.62.67, 021.315.85.56

hr
Copyright © 2009 Asset Zone